Služby

Překládání z polštiny do češtiny a z češtiny do polštiny v psaném i mluveném jazyce provádím kvalitně a v krátkém termínu.

  • Obchodní nabídky
  • Technické specifikace
  • Návody k obsluze
  • Dohody
  • Reklamy, letáky
  • Webové stránky
  • E-maily
  • Dokumenty, životopisy, průvodní dopisy
  • Jiné dokumenty