Ceny

Cena za hodinu / konkrétní čas strávený na odvedené práci, ústní překlady
a cestovní výdaje jsou stanoveny individuálně s ohledem na podmínky a
vzdálenost.

Při překladu psaného textu se vychází z normostrany. Standartní počet
znaků na normostraně obsahuje 1800 znaků. Cena překladů psaného
textu tak může být stanovena před objednávkou dle počtu překládaných
normostran.