CENY

Oferuję uczciwe ceny za wykonane tłumaczenia.

Cena za godzinę (liczy się czas, na jaki zamówiono usługę) ustnych tłumaczeń ew. koszt dojazdu ustalam indywidualnie zgodnie z przyjętymi zasadami – do negocjacji.

Strona obliczeniowa obejmuje 1800 znaków tzw. normostrona (NS). Tłumaczenia wyceniam na podstawie ilości NS, co pozwala na określenie niezmiennej oferty cenowej przed zamówieniem.